Έγχρωμοι υαλοπίνακες – Ενεργειακές μεμβράνες

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική απαιτεί πολύ συχνά την χρήση χρώματος στο γυαλί. Αυτό το επιτυγχάνουμε πια με μεμβράνες στο εσωτερικού του γυαλιού.

Η χρωματική παλέτα είναι πρακτικά απεριόριστη. Υπάρχουν  15 βασικές έγχρωμες μεμβράνες, με τον συνδυασμό των οποίων μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε χρώμα  και τόνο μας  ζητήσετε.

Παράλληλα υπάρχουν και ενεργειακές και ακουστικές μεμβράνες για καλύτερη θερμική και ηχητική μόνωση.

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com