Γυάλινα δάπεδα & σκάλες

Τα γυάλινα δάπεδα απαιτούν μεγάλη προσοχή όσον αφορά την επιλογή της διατομής των υαλοπινάκων. Πρέπει απαραίτητα να φέρουν αντιολισθητική επίστρωση (βούλες, γραμμές, τετραγωνάκια κ.λπ.). Κατά DIN 18008 απαιτείται μία υπολειπόμενη στατική επάρκεια μετά την θραύση ενός υαλοπίνακα.

Οι μελέτες μας περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055
  • Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Στατική μελέτη υαλοπινάκων κατά EN DIN 18008
  • Στατική μελέτη εξαρτημάτων κατά EN DIN 18008
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων
  • Έλεγχος υπολειπόμενης επάρκειας (μετά την θραύση ενός υαλοπίνακα)
  • Επιλογή αντιολισθητικής επίστρωσης

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com