Γυάλινα στέγαστρα

Γυάλινα στέγαστρα σε συνδυασμό με λεπτό μεταλλικό φορέα  τοποθετούνται σε εισόδους κτηρίων, σαν πέργολες κ.λπ. Μπορούν να στηριχθούν  με αντηρίδες, με μεταλλικούς δοκούς, με αλουμίνια με γραμμική ή σημειακή στήριξη.

Οι μελέτες μας ως προς τα γυάλινα στέγαστρα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055
  • Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Στατική μελέτη υαλοπινάκων κατά EN DIN 18008
  • Στατική μελέτη εξαρτημάτων κατά EN DIN 18008
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων
  • Έλεγχος υπολειπόμενης επάρκειας (μετά την θραύση ενός υαλοπίνακα)
  • Επιλογή αντιολισθητικής επίστρωσης

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com