Γυάλινα στηθαία

Ο νέος κανονισμός για τις γυάλινες κατασκευές (DIN 18008) προβλέπει πολύ αναλυτικά την μελέτη των γυάλινων στηθαίων. Υπάρχουν πλέον 3 γενικές κατηγορίες στηθαίων (Τύποι Α, Β και C) ανάλογα με το αν υπάρχουν ορθοστάτες, κουπαστές κ.λπ.  Δυστυχώς, ο υπολογισμός των στηθαίων για επιβαλλόμενα φορτία έχει γίνει πολύπλοκος και -χωρίς την χρήση ειδικών λογισμικών- σχεδόν αδύνατος.

Οι μελέτες που πραγματοποιούμε περιλαμβάνουν τα εξής μέρη:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055
  • Επιβαλλόμενα φορτία
  • Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Στατική μελέτη υαλοπινάκων
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων
  • Έλεγχος αγκυρώσεων

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com