Γυάλινες όψεις με φορέα αλουμινίου

Η κλασσική εφαρμογή υαλοπινάκων σε πλαίσια αλουμινίου παραμένει η πιο αξιόπιστη λύση όσον αφορά στην προστασία από θερμικά και ηχητικά φορτία.

Η παράλληλη εξέλιξη των profil αλουμινίου και των υαλοπινάκων με τις διάφορες επιστρώσεις έχουν δημιουργήσει έναν συνδυασμό υψηλής αισθητικής, με άριστα αποτελέσματα για την θερμομόνωση και την ηχομόνωση.

Συγκεκριμένα, οι μελέτες μας όσον αφορά τις γυάλινες όψεις με φορέα αλουμινίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βήματα:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055
  • Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Στατική μελέτη υαλοπινάκων (μονοί, διπλοί κλπ. DIN 18008)
  • Στατική μελέτη αλουμινίων (δοκοί και υποστυλώματα)
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων
  • Έλεγχος αγκυρώσεων

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com