Γυάλινες όψεις με σημειακή στήριξη

Η σημειακή στήριξη με την ανυπέρβλητη αισθητική της είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Οι υαλοπίνακες δεν εγκλωβίζονται σε φορείς αλουμινίου, αλλά στηρίζονται σημειακά μέσω εξαρτημάτων και οπών στο γυαλί.

Οι μελετητές, όμως, πρέπει να  λάβουν υπόψη τους ότι οι κανονισμοί δεν προβλέπουν (ακόμη) τη χρήση διπλών (θερμοηχομονωτικών) υαλοπινάκων.

Όπως συμβαίνει με όλων των ειδών τις μελέτες που αναλαμβάνουμε, έτσι και εδώ ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055
  • Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Στατική μελέτη υαλοπινάκων κατά EN DIN 18008
  • Στατική μελέτη εξαρτημάτων κατά EN DIN 18008
  • Έλεγχος φορέα στήριξης
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com