Ειδικές κατασκευές

Ένα  μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας αποτελούν οι ειδικές κατασκευές. Κάτω από αυτόν τον τίτλο αντιλαμβανόμαστε κατασκευές που αποτελούνται από επιμέρους υλικά, όπως το γυαλί, το αλουμίνιο, ο ανοξείδωτος χάλυβας, το ξύλο, οι γυψοσανίδες, πολυκαρβονικά φύλλα κ.λπ.

Γενικά αντικείμενο μας είναι οποιαδήποτε κατασκευή η οποία απαιτεί τον συνδυασμό περισσοτέρων υλικών. Η βαθιά γνώση των ιδιοτήτων και ο σεβασμός των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων  κάθε υλικού είναι απαραίτητα στοιχεία για την μελέτη και κατασκευή οποιασδήποτε κατασκευής, πόσο μάλλον μίας ειδικής κατασκευής.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τις εξής ειδικές κατασκευές:

  • Ανοξείδωτα πλέγματα
  • Εφελκυόμενες κατασκευές
  • Σύνθετες κατασκευές
  • Art – engineering
© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com