Ξύλινες κατασκευές

Οι μελέτες που πραγματοποιούμε όσο αφορά τις ξύλινες κατασκευές περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055
  • Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Επίπεδα και χωρικά συστήματα
  • Πλήρης διαστασιολόγηση κατασκευών κατά EC5
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων
  • Έλεγχος συνδέσεων
© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com