Μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές κατασκευές απαιτούν λεπτομερή και ακριβέστατη μελέτη προκειμένου να υλοποιηθούν. Το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει την εταιρεία μας εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ακολουθώντας τις εξής διαδικασίες:

  • Υπολογισμός φορτίων κατά EC1, DIN 1055Συνδυασμοί δράσεων κατά DIN 1055-100
  • Επίπεδα και χωρικά συστήματα
  • Πλήρης διαστασιολόγηση κατασκευών κατά EC3 και DIN 18800
  • Έλεγχος τάσεων
  • Έλεγχος βυθίσεων

© Copyright 2017 Karagiannis Engineering & Construction | Τηλ.: 210 9355980 - Fax: 210 9355665 - Κιν.: 6936 080800 - Ε-mail: info@karagiannis-kec.com